DỊCH VỤ

Dịch vụ suất ăn công nghiệp (12/07/2021)

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Phú Hưng thành lập năm 2003 với lĩnh vực kinh doanh chính là cho thuê cụm công nghiệp và dịch vụ thương... 

Cho thuê nhà xưởng (12/07/2021)

Kính gửi Quý khách hàng ! Thành công trong vận hành khu công nghiệp và hỗ trợ các đối tác của Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Phú Hưng...