banner-01

DỰ ÁN TTTM

PHÚ HƯNG BUILDING

banner-04

CTCP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚ HƯNG

PHU HUNG TRADING AND SERVICE JSC

banner-05

CTCP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚ HƯNG

PHU HUNG TRADING AND SERVICE JSC

banner-06

DỰ ÁN CỤM CÔNG NGHIỆP BẠCH HẠC

VIỆT TRÌ - PHÚ THỌ

banner-02
banner-03
CTCP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚ HƯNG

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Phú Hưng là doanh nghiệp được thành lập theo Giấy phép kinh doanh số 0101422047 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp ngày 16/10/2003. Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Phú Hưng là một trong những Nhà đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp có quy mô và uy tín của Việt Nam.

TIN CHUYÊN NGÀNH
LIÊN HỆ