• 0906 963 288
  • 0902 084 288
  • phuhungjt@phuhung-jsc.com.vn
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚ HƯNG TUYỂN DỤNG 01 TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH NÔNG SẢN (19/09/2022)

  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚ HƯNG TUYỂN DỤNG 01 TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH NÔNG SẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC VỊ TRÍ TRƯỞNG PHÒNG KINH...