• 0906 963 288
  • 0902 084 288
  • phuhungjt@phuhung-jsc.com.vn
Nhà hàng & Cafe
DỊCH VỤ KHÁC
Dịch vụ suất ăn công nghiệp
Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Phú Hưng thành lập năm 2003 với lĩnh vực...