Bùng nổ cuộc đua mở rộng khu công nghiệp (30/08/2021)

Các khu công nghiệp mới liên tục được công bố khắp các tỉnh thành, nhiều dự án trọng điểm bắt đầu hoạt động bất chấp dịch Covid-19 phức... 

Đồng Nai phải ưu tiên chống dịch trong các khu công nghiệp (28/08/2021)

Đồng Nai cần nhanh chóng xây dựng kịch bản cho tình huống dịch bệnh Covid-19 xấu có thể lên đến 50-100 ngàn ca F0. Đặc biệt, tỉnh phải ưu tiên...