• 0906 963 288
  • 0902 084 288
  • phuhungjt@phuhung-jsc.com.vn

Xây dựng khu công nghiệp sinh thái: Giải pháp phát triển công nghiệp bền vững (04/08/2021)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa giới thiệu tổng quan dự án “Triển khai khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam theo hướng tiếp cận từ chương...