Hà Nội: Siết chặt công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu, cụm công nghiệp, làng nghề (30/08/2021)

Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND TP chỉ đạo siết chặt công tác phòng, chống dịch tại các khu, cụm công nghiệp,...