• 0906 963 288
  • 0902 084 288
  • phuhungjt@phuhung-jsc.com.vn

Bắc Giang hỗ trợ doanh nghiệp khu công nghiệp khôi phục sản xuất (24/07/2021)

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành phương án hỗ trợ doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn khôi phục sản xuất. Phó Chủ tịch UBND Bắc...