• 0906 963 288
  • 0902 084 288
  • phuhungjt@phuhung-jsc.com.vn

Doanh nghiệp Bình Dương phải đảm bảo sản xuất, ăn nghỉ tại chỗ (17/07/2021)

Nhà máy trong các khu công nghiệp Bình Dương phải dừng hoạt động từ 0h ngày 19/7 nếu không bố trí chỗ ăn nghỉ, sản xuất tại chỗ, đảm bảo...