PHU HUNG TRADING AND SERVICE JOINT STOCK COMPANY

Tất cả có 30 Sản phẩm / trang

 • Đỗ tương(Soybean)

  Đỗ tương(Soybean)

  大豆

  대두

 • Măng cụt (Mangosteen )

  Măng cụt (Mangosteen )

  マンゴスチン

  망고 스틴

 • Nhãn (Longan)

  Nhãn (Longan)

  竜眼

  서 longan

 • Vải (Lychee)

  Vải (Lychee)

  レイシ

  열매

 • Ngô hạt (Corn)

  Ngô hạt (Corn)

  トウモロコシ

 • Nước mắm (Fish sauce)

  Nước mắm (Fish sauce)

  魚醤

  생선 소스

 • Bánh đa nem	Rice paper

  Bánh đa nem Rice paper

  ライスペーパー

  쌀 종이

 • Long nhãn (Dried longan)

  Long nhãn (Dried longan)

  干し竜眼

  건조 어 서 longan

 • Mỳ gạo (chũ) - Rice Noodles (Chu)

  Mỳ gạo (chũ) - Rice Noodles (Chu)

  ライスヌードル(チュー)

  쌀 국수 (추)

 • Măng tươi (Bamboo Shoot)

  Măng tươi (Bamboo Shoot)

  タケノコ

  죽순

 • Củ ngưu bàng (Burdock)

  Củ ngưu bàng (Burdock)

  ゴボウ

  우엉

 • Măng khô (Dried Bamboo Shoot)

  Măng khô (Dried Bamboo Shoot)

  干しタケノコ

  말린 죽순

 • Miến (Oriental Canna Noodles)

  Miến (Oriental Canna Noodles)

  オリエンタルカンナ麺類

  동양 칸 국수

 • Mộc nhĩ (Yew’s ear)

  Mộc nhĩ (Yew’s ear)

  イチイの耳

  주목의 귀

 • Vừng đen(Pepper)

  Vừng đen(Pepper)

  黒ゴマ

  검은 깨

 • Vừng trắng (White sesame)

  Vừng trắng (White sesame)

  白ごま

  흰색 참깨

 • Đỗ đen (Black beans)

  Đỗ đen (Black beans)

  黒豆

  검은 콩

 • Đỗ xanh (Green beans)

  Đỗ xanh (Green beans)

  グリーン豆

  녹색 콩

 • Nấm hương khô (Dried mushrooms)

  Nấm hương khô (Dried mushrooms)

  干しキノコ

  말린 버섯

 • Khoai tây (Potatoes)

  Khoai tây (Potatoes)

  ジャガイモ

  감자

 • khoai lang (Sweet potato)

  khoai lang (Sweet potato)

  さつまいも

  고구마

 • Dứa (pineapple)

  Dứa (pineapple)

  パイナップル

  파인애플

 • Chuối Tây (Banana)

  Chuối Tây (Banana)

  バナナ

  태국 바나나

 • Chuối tiêu hồng(aromatic banana)

  Chuối tiêu hồng(aromatic banana)

  芳香バナナ

  방향족 바나나

 • Nấm hương khô

  Nấm hương khô

 • Nấm ngọc châm (Jade Gill Mushroom)

  Nấm ngọc châm (Jade Gill Mushroom)

 • Nấm khô

  Nấm khô

 • Vải sấy khô(Dried Lychee)

  Vải sấy khô(Dried Lychee)

 • Bột ớt (chili powder)

  Bột ớt (chili powder)

 • Hạt tiêu (Pepper)

  Hạt tiêu (Pepper)

x

Phú Hưng

Hotline

0906 963 288