PHU HUNG TRADING AND SERVICE JOINT STOCK COMPANY

Với mục tiêu tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh của Công ty; xây dựng Công ty trở thành một thực thể vững mạnh, có uy tín thương hiệu tại thị trường trong nước và khu vực; tạo lập văn hóa doanh nghiệp có bản sắc riêng; xây dựng một hình mẫu về phát triển theo chiều sâu trong đầu tư, sản xuất và thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp, thương mại và ...

Lời chào mừng!...

01

x

Phú Hưng

Hotline

0906 963 288